Δίκτυο συνεργατών

H ΒΑΛΜΕΤΑΛ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. δραστηριοποιείται αρχικά στην αγορά αναλυκλώσιμων σιδήρων (scrap) και μετάλλων απο άνα ελεγμένο δίκτυο προμηθευτών από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες για την συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των παραπάνω υλικών, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε στη συνέχεια την πωλησή τους σε ενα ευρύ δίκτυο πελατών στο εξωτερικό με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (κανονισμος (εκ) αριθ. 1013/2006) και με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, η ΒΑΛΜΕΤΑΛ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. κατάφερε να δημιουργήσει ένα σταθερό δίκτυο πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα, υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., στην οποία πωλούνται τα σιδηρούχα μέταλλα. Οι χώρες στις οποίες πωλούνται τα μη σιδηρούχα μέταλλα είναι οι

και προσδοκούμε να διευρυνθεί περισσότερο.

recycle
Με σεβασμό προς
το περιβάλλον
© 2022 VALMETAL S.M.P.C. ALL RIGHTS RESERVED.
MADE BY MANQEY