Υλικά

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Οι ποσότητες που διαχειριζόμαστε ετησίως φτάνει τους 15.000 - 20.000 τόνους.

ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Οι ποσότητες που διαχειριζόμαστε ετησίως φτάνει τους 5.000 τόνους. Παρακάτω αναφέρονται τα μέταλλα αυτά.

img11
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΟΥΤΑΚΙ
img11
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΖΑΝΤΑ
img11
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΛΑΚΟ ΣΕ ΜΠΑΛΑ
img11
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΠΑΛΑ
img11
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΧΥΜΑ
img11
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΚΛΗΡΟ
img11
ΧΑΛΚΟΣ Β
img11
ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
img11
ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ
img11
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΤΥΠΟΣ 304
img11
ΜΙΖΟΔΥΝΑΜΑ
img11
ΜΟΛΥΒΙ ΧΥΜΑ
img11
ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ
img11
ΨΥΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΝΑ
© 2022 VALMETAL S.M.P.C. ALL RIGHTS RESERVED.
MADE BY MANQEY