ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ (SCRAP) ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Επιλέγουμε ανακυκλώσιμα σίδερα και μέταλλα μέσα από ένα ελεγμένο δίκτυο προμηθευτών από όλη την Ελλάδα διασφαλίζοντας έτσι την άριστη διαχείριση και πώλησή τους με κάθε σεβασμό προς το περιβάλλον

© 2024 VALMETAL S.M.P.C. ALL RIGHTS RESERVED.
MADE BY MANQEY